Бүгд 5

547'800 
547'800 

2019 оны шинэ загвар

Саян хивс – СН151 /1,5м*3м/

410'850 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс – СН151 /1м*2м/

182'600 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс-СН090 /2м*3м/

547'800