Бүгд 5

2019 оны шинэ загвар

Саян хивс – СН151 /1,5м*3м/

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс – СН151 /1м*2м/

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс-СН090 /2м*3м/