Бүгд 12

599'400 
1'174'800 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ430 /2м*3м/

599'400 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ467

599'400 
599'400 
48'000 
239'760 
149'850 
63'940 

2019 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ508 /2м*3м/

599'400 

Алтанбулаг брэнд

Алтанбулаг хивс- АБ365 /2м*3м/

599'400 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс-АБ478 /2м*3м/

599'400