103 -аас 97–103 харуулж байна

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс- СН147 /1м өргөн/

84'700 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс- СН149 /м,кв/

76'230 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс- СН393 /1м*2м/

182'600 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс- СН425 /1м*2м 1,5*3,3/

452'000 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс- СН426 /1м*2м/

182'600 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс-СН090 /2м*3м/

547'800 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс-СН093 /2м*3м/

547'800