71 -аас 37–48 харуулж байна

265'350 
98'760 
31'323 
73'700 

Модерн загвар

Саян хивс – СН053 /3м*4м/

858'000 
265'350 
103'180 
88'440 
423'050 
73'700 
70'800 
248'750