18 -аас 1–12 харуулж байна

2018 оны шинэ загвар

Cаян хивс – 089 /2м*3м/

498'960 
53'630 
128'700 
85'800 
85'800 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ430 /2м*3м/

549'120 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ467

549'120 
777'700 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс-АБ478 /2м*3м/

549'120 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс – CH090 /2м*3м/

498'960 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс – CH091 /2м*3м/

498'960 

2018 оны шинэ загвар

Саян хивс -СН095 /1,5м*4м/

498'960