48 -аас 1–12 харуулж байна

2018 оны шинэ загвар

498'960 

2018 оны шинэ загвар

Cаян хивс – 089 /2м*3м/

547'800 
59'400 
142'560 
95'100 
95'100 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ430 /2м*3м/

599'400 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ467

599'400 
856'700 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ480 /3м*4м/

1'174'800 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ481 /2м*3м/

599'400 
48'000