‘Улаанбаатар хивс’ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлыг 2018 оны 04-р сарын 10-ний өдрийн 11:00 цагт компанийн хурлын танхимд хийнэ. Хаяг: ХУД, 1-р хороо Чингисийн өргөн чөлөө УБ-210136. ‘Уаанбаатар хивс’ ХК-ийн байр.

1. Хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэх өдөр- 2018.02.26 өдөр:

2. Хурлаар хэлэлцэх асуудал:  

2.1. ‘Улаанбаатар хивс’ ХК-ийн 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүн, 2018 оны үндсэн зорилт, үзүүлэлтийн тухай

2.2. ‘Улаанбаатар хивс’ ХК-ийн санхүүгийн тайлан аудитын байгууллагаас өгсөн дүгнэлт.

2.3. ‘Улаанбаатар хивс’ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн ээлжит сонгууль.

2.4. Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны 2018 оны төсөв батлах тухай.

3. Хурлын материал, хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох баримт бичиг, гарах шийдвэрийн төслүүдтэй 2018.02.12- ноос эхлэн компани болон харилцагч брокер-дилерийн компаниуд дээр ажлын өдрүүдэд 10.00-17.00 цагт танилцаж болно. Саналын хуудсаар оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн саналын хуудсыг компанийн захирлын туслах болон тооллогын комисс дээр биечлэн болон шуудангаар хүлээж авах сүүлчийн өдөр: 2018.04.09- ний өдрийн 12.00 цаг.

4. Хурал зохион байгуулах комиссын хаяг:

Комиссын дарга: Утас 88507378, 99186624,  e-mail: tsravdan@yahoo.com

Гишүүд: 70142556 Факс: 11-343311  e-mail: ubcarpet@gmail.com  Web site: www.mongolia-carpet.mn

Эрхэм хувьцаа эзэмшигч Та бүхнийг хуралдаа хүрэлцэн ирж, идэвхитэй оролцохыг урьж байна.