25 -аас 1–12 харуулж байна

2018 оны шинэ загвар

498'960 
237'600 
237'600 
253'440 
158'400 
237'600 
221'760 
429'000