71 -аас 13–24 харуулж байна

147'400 
147'400 
147'400 
147'400 
147'400 
147'400 

Модерн загвар

Саян хивс – СН016 /2м*2м/

294'800 
147'400 
147'400 
147'400 
147'400 

Модерн загвар

Саян хивс – СН021 /2м*3м/

442'400