141 -аас 85–96 харуулж байна

119'880 
29'970 
599'400 
599'400 
599'400 
599'400 
599'400 
599'400 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ467

599'400 
599'400 
599'400 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ480 /3м*4м/

1'174'800