106 -аас 85–96 харуулж байна

109'830 
27'460 
549'120 
549'120 
549'120 
549'120 
549'120 
549'120 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ467

549'120 
777'700 
549'120 

2018 оны шинэ загвар

Алтанбулаг хивс – АБ480 /3м*4м/

1'066'560