Улаанбаатар хивс – УБ1002 /2м*3м/

825'000  742'500 

708,510-төгрөг