Алтанбулаг хивс – АБ26 /2м*3м/

599'400 

  • 1м2 дахь үслэг утасны тоо- 520’000
  • Үслэг утасны номер- 15/3
  • Үслэг утасны ноосны орц- 100%
  • Үслэг утасны өндөр- 8мм
  • Жин- 2.5кг/м2
  • Өнгө 5