Алтан-Өргөө хивс – АӨ414 /2м*3м/

475'200  451'440