Алтан-Өргөө хивс – АӨ023 /1.4м*2м/

221'760  210'700