Алтан-Өргөө хивс – АӨ011 /1.6м*2м/

253'440  240'800