Алтан-Өргөө хивс – АӨ008 /1.5м*2м/

237'600  225'720