Алтан-Өргөө хивс – АӨ028 /1м*0,75м/

48'700  38'940