Шатны болон битүү дорожийг зориулалтын наалт ашиглан таны хүссэн хэмжээгээр хийж гүйцэтгэнэ.